Projektna naloga

Projektna naloga je opis vaše sanjske hiše. Poleg geodetskega posnetka, je projektna naloga dokument, ki ga je zelo zaželeno pripraviti, preden pridete do nas arhitektov.