Zvočni mostovi - shema izvora zvoka

Zvok in toplota se prenašata z valovanjem, tako se zvok – po analogiji na toploto – prenaša s kondukcijo (prevajanjem), konvekcijo (prestopanjem) in radiacijo (sevanjem).