Potrebujete arhitekta?

Tadej Bevc | Biro Arhitekti
Pooblaščeni arhitekt

Energetsko svetovanje

Bojan Žnidaršič | Zavod Vitra
Neodvisni energetski svetovalec

Energetsko svetovanje

Energetsko svetovanje pred začetkom gradnje je najboljša naložba. Vedeti morate, da je investicija v obnovo ali novogradnjo več 10.000 eur ali celo preko 100.000 eur. V idejni fazi imate na voljo vse možnosti za izbiro optimalnih rešitev. Uporabite jih.

Ali res potrebujem energetsko svetovanje?

Absolutno. Znanje iz knjig, interneta ali forumov preprosto ni dovolj, saj se pri prenosu teorije v prakso prepogosto dogajajo tako hude nepravilnosti, da gredo lasje pokonci. Energetsko svetovanje razblini zadrege na področju kvalitetne gradnje, kjer je razkorak med teorijo in prakso velik nekaj svetlobnih let.

Kdaj je takšno svetovanje resnično potrebno?

Vedno na začetku, ko se začnejo kazati prvi obrisi želje po novi hiši, dozidavi ali obnovi stare. Enako velja za nakup ali prodajo nepremičnine. Energetsko svetovanje vam zagotovi izbor optimalnih rešitev.

Zakaj potrebujem energetsko svetovanje?

Delovanje gradbenega in energetskega trga je preobširno, da bi vedno vse vedeli, zato ste gospodinjstva na milost in nemilost prepuščena distributerjem, serviserjem, inštalaterjem in projektantom. Temu se izognete, ko celovito spoznate problematiko. Energetsko svetovanje vas spodbudi k energetsko učinkoviti gradnji ter vas seznani z dobrimi rešitvami. Skupaj vedno najdeva optimalne rešitve pri novogradnji ali obnovi.

Kaj tvegam brez energetskega svetovanja?

1 ) Neizpolnjevanje potreb vaše družine

Prepogosto spregledano dejstvo, ki je ključno pri družinski gradnji. Stavbo potrebujete zase, zato si jo zgradite glede na potrebe. Moje energetsko svetovanje vedno izhaja iz načina življenja družine. Vi potem določate vse parametre novogradnje ali obnove.

2 ) Vsiljevanje nepotrebnega in posledično prevelike stroške gradnje

O vaši investiciji – predvsem o bivalnih rezultatih gradnje – se običajno odloča nekdo drug (projektant, izvajalec, prodajalec,…). Energetsko svetovanje vas opozori, da so nekateri od teh omejeni z informacijami in znanjem ali pa imajo komercialni interes.

3 ) Nepoznavanje celote in težave, ki sledijo iz tega

Danes lahko objekti učinkovito delujejo le, če jih že v fazi načrtovanja obravnavamo celostno. Stavbo moramo razumeti kot človeško telo. V zdravstvu je že dolgo časa prisoten holističen (celovit) pristop. Ta velja tudi za energetsko svetovanje.

4 ) Vzrok in posledica

Pri energetskem svetovanju se izpostavi razumevanje odnosa vzrok – posledica. Najlažje ga ponazorim z vročino (posledica), ki je pri človeku dober signal, da je s telesom nekaj narobe (vzrok). Enako je pri stavbi, kjer je plesen posledica toplotnih mostov.

5 ) Slaba projektna naloga in posledično objekt, ki ne bo po vaših željah

Energetsko svetovanje je proces, rezultat je projektna naloga. Vi poveste arhitektu kako veliko kopalnico hočete, kakšno izolacijo želite na ovoju stavbe, s katerim energentom se boste ogrevali, kako prezračevali, koliko »pameti« in koliko etaž bo v hiši, bo na strehi sončna elektrarna v hiši pa sistem uporabe deževnice, itd.

6 ) Slabe odločitve in posledično višji stroški obratovanja objekta

Odločanje je naša sveta pravica in dolžnost. Sami boste nosili dolgotrajne posledice dobrih ali slabih odločitev. Pri slabih so to višji stroški obratovanja, nezadovoljstvo, zvočni in toplotni mostovi ter plesen.

7 ) Slabša kvaliteta bivanja

Vi kot končni uporabniki energije lahko bistveno vplivate na manjše stroške. Z učinkovito rabo energije zmanjšamo stroške in onesnaževanje okolja, dvignete ceno nepremičnine in povečate kvaliteto bivanja. Za energetsko svetovanje velja, da je preventiva boljša kot kurativa.

Ledene sveče so pokazatelj težav!

Ledene sveče so nedvoumen dokaz, da je energetsko svetovanje nujno.

Plesen v prostorih

Plesen je – kot vročina pri človeku – nedvoumen dokaz toplotnih mostov na ovoju stavbe. Energetsko svetovanje je pomembno za preventivo in kurativo.

Kako izgleda energetsko svetovanje?

Osebno prakticiram dve obliki. Svetovanje v pisarni v Cerknici ali na terenu po Sloveniji. Predmet svetovanja so stavbe. To so družinske hiše, večstanovanjske stavbe (bloki) ter upravni, šolski in proizvodni objekti.

1 ) Sestanek v pisarni

  • Nove gradnje
    Za novogradnje je energetsko svetovanje optimalno, saj imam veliko slikovnega in pisnega gradiva na računalniku. V treh urah postavimo okvir realnih in smiselnih rešitev. Obdelamo celotno stavbo od temeljev do strehe. Dotaknemo se tudi možnosti financiranja Eko sklada ter – po potrebi – ostalih področij, kot je razlika med zidano in leseno hišo, smiselnost sončne elektrarne, prezračevanje, zelena streha in fasada, drenaža, toplotni mostovi,…

  • Obstoječe stavbe
    Za obstoječe stavbe prinesete s seboj 50 – 100 fotografij na ključku. To je dovolj, da si lahko ustvarim mnenje in se posvetim reševanju vsakega problema v kontekstu celotne stavbe. Dolžina svetovanja v pisarni je ena do tri ure, odvisno od težavnosti in števila problemov. Pri svetovanju izpostavim vse elemente kot pri novogradnji, le da je svetovanje izrazito individualno. Iščem optimalne rešitve za konkretno stavbo in konkretno družino.

2 ) Ogled stavbe na terenu

Energetsko svetovanje na terenu ima svoje prednosti. Hitro vidim vse kar moram videt. Na stavbi pokažem, kam naj se montirajo okna, kako se bodo obdelali temelji, kje bo potekal sistem za prezračevanje z rekuperacijo, kako se naredi drenaža, kako se odpravi vzroke in sanira plesen. Skratka vse, da lahko vi kot lastnik sprejmete odločitve in začnete s sanacijo. Svetovanje na terenu traja običajno od ene do treh ur.

3 ) Poročilo

Običajno napišem o svetovanju tudi poročilo, ki ga pripravim v pisarni v 2 – 3 urah. V Poročilu obdelam potrebne elemente ovoja stavbe (tlaki, fasada, streha, zadnja plošča, okna, senčila) in instalacij (ogrevanje prostorov in sanitarne vode). Za vsako težavo podam optimalno rešitev, ki jo opišem podrobno in nazorno. Po potrebi predlagam dodatne rešitve. Na zaključku podam še vrstni red izvedbe, možnosti finančne pomoči Eko sklada ter ustrezne materiale in naprave.

4 ) Večstanovanjske stavbe

Večstanovanjske stavbe (bloki) so specifični, saj so procesi odločanja drugačni kot v družinskih hišah. Razpršeno lastništvo je manjša težava, večja je apatičnost lastnikov in upravnikov. V teh primerih prakticiram vsaj dva obiska stavbe, vedno na vabilo stanovalcev ali upravnika. Pri prvem izvajam »hodeče« predavanje, ko se s stanovalci sprehodim po stavbi. V drugem pa na sestanku predstavim rezultat celovitega energetskega pregleda.

Energetsko svetovanje

Energetsko svetovanje na terenu.

Pregled objekta z IR kamero

Pri svetovanju uporabljam IR kamero.

Zaključek

Celovito energetsko svetovanje pred vsako gradnjo je modra odločitev, saj boste prihranili denar in živce. Nikoli pa ni prepozno; tudi če ste hišo ali stanovanje že opremili. Pri vseh problemih (plesen, ledene sveče, prevelika poraba energije…), vam energetsko svetovanje lahko pomaga odpraviti težave.

Konkretni nasveti so še kako merljivi v privarčevanem denarju, zadovoljstvu in prijetnosti bivanja. In to je vse. Manj boleče, kot pri splošnem zdravniku, bolj dobičkonosno kot varčevanje v nogavici in manj tvegano kot poplesavanje po borznem parketu. Opremljeni z informacijami, znanjem, papirjem in svinčnikom zelo hitro izračunate kaj se splača in kaj ne. Manevrski prostor je krepko večji, kot si mislimo.

Kaj morate vedeti, preden začnete…

14-stranski hitri PDF vodič po vsem, kar morate vedeti v zvezi s pripravo projektne dokumentacije in pridobivanjem gradbenega dovoljenja za gradnjo vaše hiše!