Potrebujete arhitekta?

Tadej Bevc | Biro Arhitekti
Pooblaščeni arhitekt

Imate dodatna vprašanja?

Nataša Iglič | Fibran d.o.o.
Marketing in tehnična podpora

Zakaj gradnja hiše na toplotni izolaciji?

Lahko se nam zdi še tako nenavadno, graditi hišo na toplotni izolaciji, ampak takšen trend izvira iz konkretnih in utemeljenih razlogov. Zato smo se odločili, da poskusimo te razloge boljše in preprosto razložiti in se tako lahko tudi sami na koncu odločite ali je le-to smiselno ali ne. Spodaj bomo pojasnili štiri razloge, ki vam bodo pomagali pri odločitvi in odgovorili na zastavljeno vprašanje v naslovu. Le-ti se dotikajo tako osnovnega fizikalnega delovanja in naravnih zakonov, kot tudi zaščite vašega zdravja ter stavbe kot take.

Gremo lepo po vrsti. Gradnja hiše na toplotni izolaciji izvira iz Nemčije in koncepta Pasivnih hiš, pri katerih je cilj čim bolj zmanjšati izgube energije (toplote) iz stavbe. Pri tem moramo upoštevati celoten stavbni ovoj. Tudi tla!

1 ) Preprečevanje oz. zmanjševanje izgubljanja energije skozi tla

Marsikdo trdi, da so tla pod stavbo »topla« in zaradi tega ni potrebno namestiti toplotne izolacije. Vendar morajo na to sliko pogledati celostno in pri tem nam je v veliko pomoč razumevanje toplotnega ravnovesja.

Spomnimo se; snov vedno stremi k ravnovesju, torej toplota prehaja iz toplejše strani na hladnejšo, vse dokler se ne vzpostavi toplotno ravnovesje. Poglejmo spodnjo sliko in analizirajmo, kaj se dogaja s temperaturo v tleh.

Lahko opazimo, da se temperature gibljejo od 3°C v zimskem času do nekje 20°C v poletnem času. Medtem ko si želimo, da bi bilo v našem notranjem prostoru vsaj nekje 20°C (in več) skozi celo leto. Govorimo torej o 15°C temperaturni razliki in znatnem toplotnem toku (predvsem) v zimskem času. Povišan toplotni tok iz notranjosti objekta v tla dejansko pomeni izgubljanje energije oz. toplote. Ta proces lahko zmanjšamo z gradnjo hiše na toplotni izolaciji.

Nihanje temperature v tleh, na različnih globinah

2 ) Preprečevanje toplotnih mostov

Drugi vidik so toplotni mostovi, ki lahko nastanejo, če zunanjo toplotno izolacijo, ki kontinuirano poteka po steni, ob vznožju le-te prekinemo. V splošnem se to zgodi, ko sploh ne namestimo toplotne izolacije v tleh ali pa jo namestimo na notranji strani – pod estrih. Pri obeh je rezultat dokaj podoben, kar se tiče toplotnih mostov.

Toplotnim mostov se lahko izognemo le na način, da zunanjo toplotno izolacijo kontinuirano namestimo tudi pod armirano betonsko temeljno ploščo. Vendar naj na tej točki opozorimo, da moramo izbiro toplotne izolacije pod terenom ali pod temeljno ploščo prilagoditi. Ta je namreč izpostavljena drugačnim pogojem (velike tlačne obremenitve in voda oz. vlaga).

3 ) Zakonodaja glede učinkovite rabe energije

Tretji vidik je zakonodaja s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) na čelu. Ta sistematično ureja področje zaščitnega oz. toplotnega ovoja objektov. S tem pa narašča tudi zavedanje o pomembnosti celovitosti in ustreznosti toplotnega ovoja stavbe. Pravilnik predpisuje minimalne debeline toplotnih izolacij, vključno z izolacijo pod objektom (proti temeljnim tlom oz. terenu).

4 ) Preprečevanje plesni v objektu

Četrti vidik, ki pa je tudi najpomembnejši, se prav tako tiče toplotnih mostov, le iz nekoliko drugačnega zornega kota. Toplotni mostovi namreč povzročijo lokalno zelo pospešen toplotni tok in zelo nizke temperature notranjih površin stene. Ko se vlažen zrak dotakne takšne hladne površine, v trenutku kondenzira. Vlažno in toplo okolje, pa je odlično za razvoj mikroorganizmov in plesni, ki pa dokazano ogroža zdravje uporabnikov takega prostora.

Vse zgoraj našteto in utemeljeno nam nakazuje kako pomembno je, da pri naši stavbi predvidimo tudi toplotno izolacijo pod temeljno ploščo in kar je še najbolj pomembno – izbrati je potrebno ustrezno toplotno izolacijo! Če toplotna izolacija pod temeljem objekta ni ustrezna, je rezultat skoraj da enak, kot če le-te sploh ne namestimo, saj ne bo pravilno odigrala svoje vloge.

Kakšne karakteristike mora izpolnjevati toplotna izolacija pod temeljno ploščo in v tleh?

  1. Uporabimo toplotno izolacijo, ki dokazano ohranja svoje karakteristike tudi v vlažnem in mokrem okolju.
  2. Toplotna izolacija mora imeti dokazilo Evropske tehnične ocene.
  3. FIBRANxps toplotno izolacijske plošče so namenjene ravno takšnim zahtevnim aplikacijam, saj ne vpijajo vode in vlage. Poleg tega lahko prevzemajo velike tlačne obremenitve ter mehansko ščitijo hidroizolacijo.
  4. Aktualen PURES določa minimalno debelino toplotne izolacije pod terenom okoli 12 cm. Če želimo večje prihranke energije, moramo to debelino še povečati. Po standardih Pasivne in nizko-energijske hiše se te številke gibljejo krepko nad 20 cm. Točno vrednost določimo z izračuni gradbene fizike.
  5. Debeline toplotne izolacije po celotnem ovoju stavbe morajo biti približno konstantne oz. enakih debelin. Cilj je namreč doseči čim bolj enake toplotne prevodnosti različnih sestav toplotnega ovoja objekta.

Zgoraj je zagotovo nekaj informacij, ki bi jih bilo dobro malo bolj razjasniti in utemeljiti. Običajna toplotna izolacija vpija vlago in vodo, kar pa pomeni, da izgubi svoje toplotno izolacijske lastnosti in svoj primarni pomen. Več o tem mogoče v kakšen drugem članku.

Sledi Evropska tehnična ocena (ETA), ki se podeli na zahtevo proizvajalca gradbenih materialov oziroma je potrebna, kadar je določena rešitev nestandardna v gradbeni praksi in zahteva dodatno dokazilo. V primeru FIBRANxps toplotno izolacijskih plošč, ETA dokazuje, da le-te lahko polagamo izven hidro-izolacijskega ovoja in na mesta, kjer morajo prevzemati velike tlačne obremenitve.

FIBRANxps toplotna izolacija pod temeljno ploščo

Nekoliko neobičajno se sliši tudi dejstvo, da lahko s toplotno izolacijo zaščitimo hidroizolacijo, kajne? Govorimo dejansko o večnamembnosti materiala, ki ne služi več samo kot toplotna zaščita. Primerna za tako izvedbo in funkcijo je FIBRANxps toplotna izolacija. Ta hkrati predstavlja toplotno izolacijo, ki je zunanji sloj in hkrati preprečuje vse možne mehanske poškodbe hidroizolacije.

V primeru kletne stene, je vse skupaj precej jasno, saj apliciramo hidroizolacijo na kletno steno in na njo zalepimo XPS.

V primeru gradnje hiše na toplotni izolaciji pa še vedno ni čisto jasno kam položiti hidroizolacijo. Dejansko obstaja kar nekaj variant, vendar med njimi ne moremo postaviti enačaja.

S pomočjo raziskav pri neodvisnih inštitutih, smo pri Fibranu dokazali, da hidroizolacija, katero varno položimo med dva sloja, predstavlja najbolj varno izvedbo iz vidika potencialnih poškodb. Tako sistemsko rešitev imenujemo SEISMIC temeljna blazina, njena značilnost je, da enovito deluje skupaj s stavbo. Je kompozit armiranobetonske temeljne plošče in posebne SEISMIC toplotne izolacije v dveh slojih, ki ju med seboj povezuje obojestransko samolepilna bitumenska hidroizolacija.

Ko gre za gradnjo hiše na toplotni izolaciji, je SEISMIC temeljna blazina torej prava rešitev. Več o tem sistemu pa v naslednjem prispevku.

Vse možne rešitve SEISMIC temeljne blazine najdete na spletni strani www.fibran.si.

Še več o energijskem ščitu ter sodobni skoraj nič-energijski gradnji in prenovi obstoječih objektov lahko izveste na www.energijskiscit.si.

Avtor članka: Nataša Iglič, Fibran d.o.o.
Vir fotografij: Fibran d.o.o.

Kaj morate vedeti, preden začnete…

14-stranski hitri PDF vodič po vsem, kar morate vedeti v zvezi s pripravo projektne dokumentacije in pridobivanjem gradbenega dovoljenja za gradnjo vaše hiše!